Czym jest kinezyterapia?

Krótko mówiąc, termin kinezyterapia jest używany do opisania leczenia poprzez ruch. Zgodnie z tą koncepcją kinezyterapia to zespół czynności fizjoterapeutycznych realizowanych głównie z wykorzystaniem metod usprawniania ruchowego. Stosowane są głównie w chorobach i zaburzeniach czynnościowych układu ruchowego. Kinezyterapia Kraków wskazana jest dla osób, które zmagają się z bólami pleców lub różnego rodzaju kontuzjami. Ćwiczeni takie są również odpowiednie dla osób, które przeszły udar, zawał serca lub operację.

Kinezyterapia Kraków

Jakie korzyści płyną z kinezyterapii?

Kinezyterapia przyczynia się do wzmocnienia mięśni, ułatwiając ruch i codzienne życie. Co więcej, dobrze przeprowadzona kinezyterapia poprawia wydolność i funkcjonowanie układu krążenia. Może również zwiększyć pojemność płuc, co wiąże się z większą sprawnością i ogólnym zdrowiem. Dodatkowo, ćwiczenia wykonywane w ramach kinezyterapii zwiększają również elastyczność i sprężystość więzadeł i torebek stawowych, zmniejszając przy tym prawdopodobieństwo kontuzji.
Kinezyterapia będzie dobrym pomysłem dla osób, które chcą usprawnić układ oddechowy lub układ krążenia, które mogły zostać zaniedbane ze względu na brak aktywności fizycznej.