Informacje na temat badań penetracyjnych

Badania penetracyjne są jedną z najstarszych metod badań nieniszczących, często stosowaną w praktyce przemysłowej. Można jej używać zarówno do badań konstrukcji metalowych, jak ich niemetalowych, za wyjątkiem powierzchni porowatych, jak w przypadku odlewów lub ceramiki. Wykorzystuje się je przy wykrywaniu nieciągłości spawalniczych, takich jak pęknięcia, rozwarstwienia, niespawy i nieszczelności. Można je stosować na każdym etapie produkcji, a także w ramach kontroli końcowej, na całej powierzchni lub wyłącznie miejscowo. Personel wykonujący badanie powinien wykazywać ogólną znajomość powszechnie panujących norm i wymagań technicznych, a także być odpowiednio do tego wykwalifikowany.

Na czym polegają badania penetracyjne?

Metoda penetracyjna wykorzystuje zjawisko wnikania cieczy wgłąb materiału w celu wykrycia nieciągłości powierzchniowej lub niekiedy też przy badaniu szczelności materiału. Dużym plusem badań tego typu jest lekki i niesprawiający trudności w użytkowaniu sprzęt, jakim jest penetrant o odpowiednich właściwościach, a także łatwość w pozyskaniu wyników badania. Na niekorzyść metody penetracyjnej wpływa natomiast fakt, że badana powierzchnia musi być dokładnie przygotowana, a czynniki zewnętrzne, takie jak temperatura czy uszkodzenia na jej powierzchni mogą niekorzystnie wpłynąć na analizę otrzymanych wyników. Jest ona również dość czasochłonna.
badania penetracyjne
Badanie penetracyjne należy rozpocząć od dokładnego oczyszczenia i wysuszenia badanej powierzchni oraz zadbania o to, by nie znalazły się na niej żadnego rodzaju smary czy oleje. Następnie na odpowiednio przygotowaną powierzchnię nanosi się penetrant, a po odpowiednim czasie usuwa jego nadmiar. Wykrycie i umiejscowienie wad zewnętrznych uzyskuje się przy pomocy odpowiedniego wywoływacza, zaś samej kontroli dokonuje się przy użyciu światła ultrafioletowego.