Smog groźbą dla naszego zdrowia.

Publikatory dwudziestego pierwszego wieku alarmują, iż smog zanieczyszcza nasze życie. Dotyka to w zasadzie dużych miast, jak Warszawa, Kraków, Łódź, Rybnik. Z ostatnich badań wynika, że największe stężenie skażeń w powietrzu w niniejszym roku kalendarzowym zauważono w Krakowie. W stosunku z wysokim stężeniem zanieczyszczeń rekomendowano ażeby ludzie zamieszkujący tereny zatrute smogiem nie wietrzyli mieszkań, zaniechali ćwiczeń fizycznych na zewnątrz, a również nie chodzili zbyt długo na podwórzu.

 pone kraków


Zalecenie te skierowano zwłaszcza do osób najbardziej podanych na choroby i infekcje, czyli do osób wpodeszłym wieku, dzieci oraz kobiet przy nadziei. Czym jest więc ten „straszny” smog, zatruwający nasze powietrze, uprzykrzając nam, ludziom życie? Azaliż rzeczywiście jest on zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia, natomiast przy dłuższej ekspozycji jest w stanie stać się wrogiem dla naszego życia? Czy to zaledwie nieprawda opowiadana wszędzie na potrzeby napędzania rynku? Według Encyklopedii Polskiego Wydawnictwa Naukowego, smog jest to nienaturalne zjawisko pogodowe w postaci mgły, która zawiera skażenia powietrza. Da się wyróżnić dwa rodzaje smogu: smog fotochemiczny i smog kwaśny. Smog kwaśny to mgła przemysłowa, mająca w sobie przede wszystkim dwutlenek siarki oraz dwutlenek węgla i również pyły i sadzę. Smog fotochemiczny to smog utleniający, którego dominującymi składnikami są aktywne chemicznie związki organiczne, inaczej nadtlenki, aldehydy a także ozon, tlenek węgla, tlenki azotu. Wobec tego nawiązując do powyższych definicji smogu można skusić się na wniosek, iż smog to nie mityczny produkt bogatej imaginacji, a możliwe zagrożenie dla ludzi. Duże miasta, w tym także Karków wprowadziły spoty społeczne a także plany, mające na celu złagodzenie wystąpienia zatruć. Jednym z takich projektów jest Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa, w czyli pone kraków.