Elektronika

Digital twin

Coraz częściej można zaobserwować, że pojęcie “digital twin” mocniej zakorzenia się pośród inżynierów czy architektów zajmujących się projektowaniem. Powyższe pojęcie charakteryzuje się wizją stworzenia wirtualnego świata, który jednocześnie stanowi odzwierciedlenie otaczającej wszystkich ludzi rzeczywistości. Digital twin jest głównie obecny w projektach wykorzystujących technologię BIM. 

Historia powstania digital twin

Na samym początku warto zaznaczyć, że prekursorem idei digital twin była amerykańska agencja kosmiczna NASA. Testowała ona już na etapie powstawania pierwszych kapsuł, które w późniejszym czasie zostawały wysyłane w Kosmos. W pewnym czasie nastąpił rozkwit technologii informatycznych, które znacznie się unowocześniły i sprawiły, że komputery ze specjalistycznymi oprogramowaniami umożliwiły przenoszenie prototypów do rzeczywistości wirtualnej. 

Digital twin

Gdzie obecnie jest stosowany digital twin?

Usługa digital twin umożliwia dowolne testowanie prototypów różnych urządzeń czy wprowadzanie poprawek do projektów. Dodatkowo w znaczny sposób umożliwia przeprowadzanie analiz ewentualnych błędów projektowych czy usprawnianie konkretnych produktów. 

Jakie są zalety wykorzystywania digital twin?

Głównym atutem stosowania digital twin jest znaczne obniżenie kosztów, gdyż wcześniejsze przygotowywanie prototypów w formie fizycznej, było niezwykle czasochłonne i mocno kosztowne. Do innych korzyści stosowania digital twin można zaliczyć także możliwość testowania prototypów pod kątem wytrzymałości i funkcjonalności oraz znaczną oszczędność czasu, a także zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnych błędów, które mogą doprowadzić do olbrzymich strat finansowych i wizerunkowych danej firmy. 

Więcej informacji znajdziesz na https://bimup.tech/