Elektronika

Montaż SMT

Czym jest montaż SMT?

Montaż powierzchniowy to jeden ze sposobów, w jaki na płytce drukowanej można umieścić elektroniczne elementy. Komponenty, których używa się do montażu tego typu, cechuje mały rozmiar. Mają one płaskie obudowy i lutownicze końcówki, które obejmują końce obudowy. Montaż SMT składa się z kilku etapów. Najpierw pola lutownicze należy pokryć specjalną pastą, w której znajduje się topnik i lut cynowy w postaci kulek. Następnie na płytce układa się komponenty. W przypadku, gdy jest ona dwustronna, elementy na stronie pierwszej należy przykleić klejem. Zdarza się, że pastę lutowniczą nakłada się na obie strony płytki. Gdy elementy zostaną już nałożone, płytkę wkłada się do pieca. Dzięki temu tworzy się spoiwo lutnicze. Montaż SMT kończy wyjęcie płytki z pieca i obniżenie jej temperatury, co pozwala spoiwu zakrzepnąć. W ten sposób tworzy się trwałe połączenie elektryczne.

Montaż SMT

Jakie zalety ma montaż SMT?

Montaż powierzchniowy ma wiele korzyści. Dzięki niemu proces produkcyjny staje się zautomatyzowany, urządzenia mogą mieć mniejsze rozmiary, komponenty da się umieścić na obu stronach płytki, a produkcja przebiega bardzo szybko. Montaż SMT wyróżnia również to, że zapewnia on dobre właściwości mechaniczne, niskie wydatki związane z produkcją i małą impedancję połączeń. Do jego wad należy konieczność poniesienia wysokich kosztów na zakup maszyn, utrudnienia płynące z naprawiania ręcznie układów, które wykonano niepoprawnie podczas automatycznej produkcji, konieczność klejenia ciężkich elementów i brak opłacalności takiego rozwiązania przy krótkich seriach. Zobacz więcej na: https://masko-technology.com/