Elektronika

Czym grozi unieruchomienie adblue emulatora?

Codziennie setki aut ciężarowych emituje do środowiska bez miar zanieczyszczeń, w tym związki toksyczne, mutagenne i rakotwórcze, budując przeważnie w rejonach komunalnych gęstszą od powietrza zawiesinę – smog.

Od 2005 roku statuty dotyczące wehikułów z silnikami diesela (wysokoprężnymi) w Europie określiły sztywne ograniczenia emisji NOx (tlenków azotów). Ugodziło to szczególnie w fabrykantów dużych samochodów ciężarowych, powinni zbadać ponownie układy wydechowe swoich wehikułów. Wobec tego, jeszcze większa ilość tych aut jest zaopatrzonych w system SCR w układzie wydechowym.

System SCR przy zastosowaniu technologi AdBlue wywołuje zminimalizowanie emisji NOx, jakie powodują główne etiologie zatruć środowiska a także smogu w miejscowościach. Pokrótce, funkcjonuje to w taki sposób, że elektronicznie regulowany system wtryskuje mieszankę AdBlue do układu wydechowego przed katalizatorem SCR, gdzie w w efekcie rozgrzania a także reakcji chemicznych ze spalinami toksyczne cząstki NOx w spalinach są rozwiązane na neutralny azot i wodę i w postaci pary oswobadzane do środowiska.

I chociaż AdBlue jest sprzyjające dla środowiska- poważnie natęża cenę korzystania z pojazdu, stąd pojawiają się zakłady mechaniczne, oferujące tzw. „adblue emulator„, powodujący wyłączanie adblue. Ów adblue emulator emuluje, a zatem pozoruje ścisłe funkcjonowanie układu, posyłając do silnika komunikaty o właściwym jego działaniu, chociaż realnie sprawi wyłączanie adblue. W w efekcie tego narasta emisja spalin, tym samym zanieczyszczeń. W wielkich pojazdach ciężarowych w związku z obowiązującym prawem, zwłaszcza na zachodzie, powodować to może uciążliwe kary pieniężne – dla kierującego pojazdem, jak również właściciela.

wyłączanie Adblue


Porywanie się na adblue emulator zwyczajowo jest wyjaśniane wysoką zawodnością i ceną konserwacji, przekraczające opłacalność systemu. Tymczasem, unieruchamianie adblue w czterokołowcach ciężarowych jest nielegalne, ponieważ regulacje ustawodawcze traktują o Regulaminie użytkowania AdBlue w pojazdach ciężarowych, by zdołały dopełniać reguły emisji spalin. I chociaż powoduje to konkretny konflikt, ponieważ działanie fachowych warsztatów proponujących zastopowanie adblue- nie jest to wytłumaczenie dla służb, jakie ujawnią adblue emulatory w pojazdach ciężarowych.